Truyện Ô Long Viện

truyen tranh

Tên truyện: Truyện tranh Ô Long Viện
Thể loại: Truyện tranh Đài Loan
Tác giả: Au Yao Hsing
Mô tả: Đây là bộ truyện xuất hiện tại Đài Loan khoảng năm 2003 do tác giả Au Yao Hsing thực hiện.
Bộ Truyện này nhanh chóng vược lên vị trí hàng đầu, top seller, là bộ truyện comic bán chạy nhất tại Đài Loan lúc đó.
Truyện xoay quanh ngôi chùa Ô Long Viện . Tuyến nhân vật rất đa dạng, có gần 1 trăm nhân vật, mỗi
người mang một tính cách và đẳng cấp “khùng” khác nhau. Mời các bạn xem chi tiết hiểu rõ hơn tính hài hước truyện

Tên Ngày cập nhật
Truyện Ô Long Viện bộ 2 tập 3
Truyện Ô Long Viện bộ 2 tập 2
Truyện Ô Long Viện bộ 2 tập 1
Truyện Ô Long Viện tập 36
Truyện Ô Long Viện tập 35
Truyện Ô Long Viện tập 34
Truyện Ô Long Viện tập 33
Truyện Ô Long Viện tập 32
Truyện Ô Long Viện tập 31
Truyện Ô Long Viện tập 30
Truyện Ô Long Viện tập 29
Truyện Ô Long Viện tập 28
Truyện Ô Long Viện tập 27
Truyện Ô Long Viện tập 26
Truyện Ô Long Viện tập 25
Truyện Ô Long Viện tập 24
Truyện Ô Long Viện tập 23
Truyện Ô Long Viện tập 22
Truyện Ô Long Viện tập 21
Truyện Ô Long Viện tập 20
Truyện Ô Long Viện tập 19
Truyện Ô Long Viện tập 18
Truyện Ô Long Viện tập 17
Truyện Ô Long Viện tập 16
Truyện Ô Long Viện tập 15
Truyện Ô Long Viện tập 14
Truyện Ô Long Viện tập 13
Truyện Ô Long Viện tập 12
Truyện Ô Long Viện tập 11
Truyện Ô Long Viện tập 10